Motyw świętego

Cnota – Bohater legendy, św. Aleksy, choć jest jedynym potomkiem książęcego rzymskiego rodu i powinien wieść życie jak na członka rodu królewskiego przystało, wyrzeka się bogactwa i dostatku na rzeczy życia w ascezie, co wiąże się z niewygodami i ubóstwem.

Źródło: streszczenia.pl