Czas i miejsce akcji

Pierwotna wersja legendy powstała w V – VI wieku w Syrii, w tym też czasie prawdopodobnie trwa akcja utworu. Miejscem akcji jest Rzym, miasto rodzinne św. Aleksego.

Źródło: streszczenia.pl